Smålands Gille

Styrelsen

Styrelsen 2023

 • Alf Eckerhall, ålderman070-752 32 75
 • Nils Förander, vice ålderman, fanbärare070-309 13 25
 • Thorsten Gerhardsson, skattmästare073-687 26 06
 • Ann-Sofie Bergman , sekreterare070-524 32 06
 • Mailis Dahlberg, klubbmästare070-524 09 22
 • Louise Göransson, vice klubbmästare070-755 16 24
 • Lisbeth Ribbing, IT- och utflyktsansvarig070-777 55 51
 • Eleonor Kjellander-Johannisson, studiecirklar070-830 37 94
 • Lars Gunnar Erlandson, informationsansvarig070-826 91 53
 • Gun-Maj Jahnke, medlemsreg.073-852 53 30
 • Cecilia Wallinder, studiekommittén0733-544120
 • Kent Ahrling, stipendiekommittén, adj.0733-442365

Revisorer

Ordinarie: Pär-Anders Sunnerkrantz  och Ingemar Svensson

Revisorssuppleanter

Arne Berg och Agne Werneskog

Valberedning

Kent Ahrling, sammankallande,
Fredrik Bergman och Catharina Kronström

Stipendiekommitté

Kent Ahrling, sammankallande, Lisbeth Ribbing,
Lars Gunnar Erlandson, Ann-Sofie Bergman och Louise Göransson

Hedersledamöter

Arne Berg och Carl-Gunnar Peterson