Smålands Gille

Aktuellt

22 november 2023
I det ljusa Småland

Välkommen till författarkväll på NK:s bokhandel i Stockholm den 7 december kl. 17-19. Medverkar gör Marie Hafström och Olof Karlander. Dryck & tilltugg serveras. OSA senast den 5 december till info@arenabok.se

www.arenabok.se

 
21 juni 2023
Kungörelse av stipendium 2023

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2023 ett stipendium på trettiotusen (30 000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna examensarbete eller motsvarande som behandlar ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2023 eller höstterminen 2023. Stipendiet utgår inte för licentiat- eller doktorsavhandlingar.

Läs mer här: Kungörelse av stipendium 2023