Smålands Gille

Styrelsen

Styrelsen 2022

 • Alf Eckerhall, ålderman070-752 32 75
 • Nils Förander, vice ålderman, fanbärare070-309 13 25
 • Thorsten Gerhardsson, skattmästare073-687 26 06
 • Lars Gunnar Erlandson, informationsansvarig070-826 91 53
 • Gun-Maj Jahnke, sekreterare, medlemsreg.073-852 53 30
 • Mailis Dahlberg, klubbmästare070-524 09 22
 • Louise Göransson, vice klubbmästare070-755 16 24
 • Lisbeth Ribbing, IT- och utflyktsansvarig070-777 55 51
 • Eleonor Kjellander-Johannisson, studiecirklar070-830 37 94
 • Ann-Sofie Bergman, studiekommittén070-524 32 06
 • Carl-Gunnar Peterson, adjungerad 070-925 38 52

Revisorer

Ordinarie: Pär-Anders Sunnerkrantz  och Ingemar Svensson

Revisorssuppleanter

Arne Berg och Agne Werneskog

Valberedning

Kent Ahrling, sammankallande,
Göran Svennberg och Catharina Kronström

Stipendiekommitté

Carl-Gunnar Peterson, sammankallande,
Per Kronström, Lisbeth Ribbing,
Lars Gunnar Erlandson, Ann-Sofie Bergman och Louise Göransson

Hedersledamöter

Arne Berg och Carl-Gunnar Peterson