Smålands Gille

Styrelsen

Styrelsen 2017

 • Alf Eckerhall, ålderman08 - 26 99 18
 • Kent Ahrling, skattmästare08 - 28 56 50
 • Lars Gunnar Erlandson, informationsansvarig08 - 612 15 73
 • Nils Förander, vice ålderman08 - 21 13 25
 • Gun-Maj Jahnke, sekreterare073-8525330
 • Mailis Dahlberg, klubbmästare08 - 541 754 92
 • Gert Knutsson, stipendiekommittén08 - 668 80 57
 • Lisbeth Ribbing, IT- och utflyktsansvarig08- 761 01 43
 • Carl-Gunnar Peterson, stipendiekommittén08 - 715 71 23
 • Göran Svennberg, vice klubbmästare08 - 580 257 82
 • Elisabeth Hemdal, adjungerad ledamot08 - 36 67 03

Revisorer

Ordinarie: Mats Lindgren och Åke Göransson
Suppleanter: Ingemar Svensson och Alf Vedmalm

Valberedning

Elisabeth Hemdahl, sammankallande,
Pelle Sunnerkrantz och Håkan Linde

Hedersledamot

Arne Berg