Smålands Gille

Styrelsen

Styrelsen 2019

 • Alf Eckerhall, ålderman 070-752 32 75
 • Nils Förander, vice ålderman, sammankallande studiekommittén, fanbärare 070-309 13 25
 • Kent Ahrling, skattmästare 073-344 23 65
 • Lars Gunnar Erlandson, informationsansvarig 070-826 91 53
 • Gun-Maj Jahnke, sekreterare, medlemsreg. 073-852 53 30
 • Mailis Dahlberg, klubbmästare070-524 09 22
 • Louise Göransson, vice klubbmästare070-755 16 24
 • Gert Knutsson, stipendiekommittémedlem073-655 31 60
 • Lisbeth Ribbing, IT- och utflyktsansvarig 070-777 55 51
 • Eleonor Kjellander-Johannisson, studiecirklar 070-830 37 94
 • Carl-Gunnar Peterson, adjungerad 070-925 38 52
 • ,

Revisorer

Ordinarie: Mats Lindgren och Ingemar Svensson

Revisorssuppleanter

Pär-Anders Sunnerkrantz och Per Kronström

Valberedning

Elisabeth Hemdahl, sammankallande,

Carl-Gunnar Peterson och Göran Svennberg

Stipendiekommitté

Carl-Gunnar Peterson, sammankallande,

Per Kronström, Lisbeth Ribbing

Lars Gunnar Erlandson och Gert Knutsson

Hedersledamöter

Arne Berg och Carl-Gunnar Peterson