Smålands Gille

Styrelsen

Styrelsen 2018

 • Alf Eckerhall, ålderman08-26 99 18, 070-752 32 75
 • Nils Förander, vice ålderman08-21 13 25, 070-309 13 25
 • Kent Ahrling, skattmästare08-28 56 50, 073-344 23 65
 • Lars Gunnar Erlandson, informatör08-612 15 73, 070-826 91 53
 • Gun-Maj Jahnke, sekreterare08-592 501 68, 073-8525330
 • Göran Svennberg, vice sekreterare08-580 257 82, 070-692 44 31
 • Mailis Dahlberg, klubbmästare070-524 09 22
 • Gert Knutsson, stipendiekommittén073-655 31 60
 • Lisbeth Ribbing, IT- och utflyktsansvarig08-761 01 43, 070-777 55 51
 • Eleonor Kjellander-Johannisson, 08-755 68 74, 070-830 37 94
 • Elisabeth Hemdal, adjungerad 08-36 67 03, 070-699 82 28
 • Carl-Gunnar Peterson, adjungerad 08-715 71 23, 070-925 38 52

Revisorer

Ordinarie: Mats Lindgren och Ingemar Svensson

Suppleant: Alf Vedmalm

Valberedning

Elisabeth Hemdahl, sammankallande,

Pelle Sunnerkrantz och Carl-Gunnar Peterson

Stipendiekommitté

Carl-Gunnar Peterson, sammankallande,

Per Kronström, Rune Hall, Ann-Britt Bengtsson,

Lars Gunnar Erlandson och Gert Knutsson

Hedersledamöter

Arne Berg och Carl-Gunnar Peterson