Smålands Gille

Styrelsen

Styrelsen 2019

  • Alf Eckerhall, ålderman 070-752 32 75
  • Nils Förander, vice ålderman, sammankallande studiekommittén, fanbärare 070-309 13 25
  • Kent Ahrling, skattmästare 073-344 23 65
  • Lars Gunnar Erlandson, informationsansvarig 070-826 91 53
  • Gun-Maj Jahnke, sekreterare, medlemsreg. 073-852 53 30
  • Mailis Dahlberg, klubbmästare070-524 09 22
  • Louise Göransson, vice klubbmästare070-755 16 24
  • Gert Knutsson, stipendiekommittémedlem073-655 31 60
  • Lisbeth Ribbing, IT- och utflyktsansvarig 070-777 55 51
  • Eleonor Kjellander-Johannisson, studiecirklar 070-830 37 94
  • Carl-Gunnar Peterson, adjungerad 070-925 38 52
  • ,

Revisorer

Ordinarie: Mats Lindgren och Ingemar Svensson

Revisorssuppleanter

Pär-Anders Sunnerkrantz och Per Kronström

Valberedning

Elisabeth Hemdahl, sammankallande,

Carl-Gunnar Peterson och Göran Svennberg

Stipendiekommitté

Carl-Gunnar Peterson, sammankallande,

Per Kronström, Lisbeth Ribbing

Lars Gunnar Erlandson och Gert Knutsson

Hedersledamöter

Arne Berg och Carl-Gunnar Peterson