Smålands Gille

Styrelsen

Styrelsen 2019

 • Alf Eckerhall, ålderman070-752 32 75
 • Nils Förander, vice ålderman, sammankallande studiekommittén, fanbärare070-309 13 25
 • Kent Ahrling, skattmästare073-344 23 65
 • Lars Gunnar Erlandson, informationsansvarig070-826 91 53
 • Gun-Maj Jahnke, sekreterare, medlemsreg.073-852 53 30
 • Mailis Dahlberg, klubbmästare070-524 09 22
 • Louise Göransson, vice klubbmästare070-755 16 24
 • Gert Knutsson, stipendiekommittémedlem073-655 31 60
 • Lisbeth Ribbing, IT- och utflyktsansvarig070-777 55 51
 • Eleonor Kjellander-Johannisson, studiecirklar070-830 37 94
 • Carl-Gunnar Peterson, adjungerad 070-925 38 52

Revisorer

Ordinarie: Mats Lindgren och Ingemar Svensson

Revisorssuppleanter

Pär-Anders Sunnerkrantz och Per Kronström

Valberedning

Elisabeth Hemdahl, sammankallande,
Carl-Gunnar Peterson och Göran Svennberg

Stipendiekommitté

Carl-Gunnar Peterson, sammankallande,
Per Kronström, Lisbeth Ribbing,
Lars Gunnar Erlandson och Gert Knutsson

Hedersledamöter

Arne Berg och Carl-Gunnar Peterson