Smålands Gille

Aktuellt

05 september 2023
Kyrkosöndag 8 oktober

Välkommen till kyrkosöndag i Slottskyrkan den 8 oktober 2023.

Se mer information i Inbjudan kyrksöndag

 
01 september 2023
Höstmöte den 15 november

Höstmöte den 15 november 2023

I Fritjof Nilsson Piratens fotspår i Skåne och Tranås.

Se mer information i Inbjudan höstmöte

 
21 juni 2023
Kungörelse av stipendium 2023

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2023 ett stipendium på trettiotusen (30 000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna examensarbete eller motsvarande som behandlar ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2023 eller höstterminen 2023. Stipendiet utgår inte för licentiat- eller doktorsavhandlingar.

Läs mer här: Kungörelse av stipendium 2023