Smålands Gille

Aktuellt

03 november 2020
Landshövdingelunchen den 13 november 2020 är inställd

Med anledning av de nu skärpta råden från folkhälsomyndigheten har vi beslutat att lunchen med landshövding Maria Arnholm skjuts upp till dess coronaläget förbättrats.

 
23 september 2020
Kungörelse av stipendium 2020

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2020 ett stipendium på trettiotusen (30 000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland.
Se Kungörelse av stipendium 2020