Smålands Gille

Aktuellt

07 juni 2019
Albert Engström 150 år!

Detta firar Albert Engström-sällskapet i Grisslehamn med utställningar, museiverksamhet och underhållning hela sommaren.

Om du händelsevis är i Småland den 29:e och 30:e juni, så kan du bevista Albert Engström-spelen i Hult: Fattigstugan.

 
09 maj 2019
Stipendium

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2019 ett stipendium på 30.000 kronor för att belöna ett examensarbete som knyter an till Småland eller Öland. Det ska vara godkänt under vår- eller höstterminen 2019. Berättigad att söka är studerande vid Jönköping University och Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Ansökningstiden går ut den 24 januari 2020.

Se Kungörelse (pdf)