Smålands Gille

Aktuellt

03 april 2020
Återbetalning av anmälningsavgifter.

Med anledning av rådande Coronaviruspandemi har vårens aktiviteter i Gillets regi inställts.

Återbetalning av anmälningsavgifter för deltagande i Vårbal och Jönköpingsresa har nu skett.

Återbetalning av anmälningsavgift för deltagande i Årsmöte kommer att ske under april månad vid uppgivande av namn, bank och kontonummer till kent@ahrling.se

 

 
03 april 2020
Presentation av Smålands Gilles stipendium

Presentationen av stipendiet var tänkt att ske i samband med årets vårbal på Grand Hotell den 4 april 2020. Eftersom vårbalen nu är inställd sker presentationen på Gillets hemsida. Se
Smålands Gilles i Stockholm stipendium