Smålands Gille

Aktiviteter

22 april 2018

Vårfest 14 april 2018

Årets vårfest hölls traditionsenligt på Grand Hotel i Stockholm och Per Johan Råsmark, Uppsala, bidrog med magisk underhållning. Dag Hansson, Ålem, fick Smålands Gilles stipendium på 25.000 kronor för sitt examensarbete ”Utveckla enhetlig miljöuppföljning. En fallstudie av kommunerna i Kalmar län.”, som han lagt fram i ämnet Miljövetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Löbels orkester stod som vanligt för medryckande dansmusik.

Alf Eckerhall, ålderman i Smålands Gille i Stockholm, överlämnar stipendium till Dag Hansson. Foto: Uno Nero
Foto: Uno Nero
Foto: Uno Nero
Foto: Uno Nero
Foto: Uno Nero
Foto: Uno Nero
« Alla aktiviteter