Smålands Gille

Aktiviteter

08 maj 2019

Gillets vårfest och stipendiejubileum 2019

Lördagen den 13 april  hölls vårfesten traditionsenligt på Grand Hotel. Vid detta tillfälle firades också Smålands Gilles stipendium 10 år. År 2009 beslutade styrelsen att årligen dela ut ett stipendium, numera 30.000 kronor. Det riktar sig till studenter som skrivit en kandidat- eller magisteruppsats med ett ämne som anknyter till Småland eller Öland. Berättigade att söka är studenter vid Jönköping University och Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. De gångna årens stipendiater deltog i ett eftermiddagsseminarium, där de berättade vad det erhållna stipendiet betytt och om studier och arbete efter stipendieutdelningen. Stipendiekommitténs ordförande Carl-Gunnar Peterson överlämnade den nyproducerade skriften Elva stipendiater, där stipendieverksamheten dokumenterats.

Därefter följde samling och mingel i Strömsalongerna och en fantastisk middag, som inleddes med ett välkomsttal av ålderman Alf Eckerhall. Årets stipendiat, Angelica Svensson från Habo i Jönköpings län, fick ta emot sitt stipendium för en kvalitativ studie av den småländska näcken under 1800-talet ur ett genushistoriskt perspektiv.  Styrelseledamoten Göran Svennberg  avtackades för goda insatser i styrelsearbetet med en silverplakett.

Underhållningen stod artisterna Nils Åkesson och Maria Wranå för med några av toppnumren från Stekhett, årets nyårsrevy i Växjö och Tommy Löbels orkester lockade sedan till dans.

Foto: Uno Nero

 

« Alla aktiviteter